Ertu 100% sérfræðingur í rannsóknum?

Talnaspekingur með mikla greiningarhæfileika óskast til að vera hluti af ört vaxandi fyrirtæki sem starfar fyrir mörg stærstu fyrirtæki landsins. Við leggjum mikla áherslu á fagleg og vönduð vinnubrögð, skipulagshæfileika og framúrskarandi samskiptahæfni.

Starfssvið

 • Þátttaka í mótun á aðferðafræði og gerð spurninga
 • Uppsetning, utanumhald og framkvæmd eigindlegra og megindlegra rannsókna
 • Notkun á tölfræðikerfum til greininga
 • Greining og framsetning gagna
 • Verkefnastjórnun og samskipti við viðskiptavini
 • Umsjón með könnunarhópum
 • Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi (t.d. viðskiptafræði, sálfræði, tölfræði eða mannauðsstjórnun)
 • Reynsla og þekking í greiningu gagna skilyrði
 • Góð hæfni í framsetningu gagna í töflum og myndum
 • Reynsla af notkun tölfræðikerfa
 • Nákvæmni og athygli á smáatriðum
 • Góðir skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
 • Góð færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku


Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2022
Vinsamlegast sendið umsókn og fylgibréf á netfangið edda@prosent.is.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

atvinna serfraedingur oskast til prosent